HOLSEN SKULE
6819 HOLSEN
Tlf: 57 72 44 27 (admin)
Tlf: 57 72 44 28  (lærar)

BARNEHAGEN
Nøtteliten:
Tlf: 97 42 95 41
Blåmann:
 Tlf: 47 67 09 86
(SFO)
 

Til Førde kommune

Kva skjer?

LYST PÅ LIVET     MOT TIL Å VILLE     ØNSKE OM Å LÆRE

Nyhende

DSCF4158.JPG Høgsetholten.JPG

Tur til Fletestølen og Høgsetholten

Det gode sommarveret har helde seg etter skulestart og. Torsdag tok alle skuleelevane ut på tur.
Les meir »   29.08.2014

20140818_141844_resized 1. klasse 14.jpg

Første skuledag 2014

Fire kjekke førsteklassingar har vore på skulen ein heil dag. Vi ønskjer dei velkomne til skulen vår. Dei andre elevane er vel fornøgde med å vere komne ein klasse høgare opp enn i vår. Kjekt å sjå alle igjen.
Les meir »   18.08.2014

DSCF3256.JPG

Blåmann på folkemusikkfestivalen

Torsdag 3.juli reiste dei største frå Blåmann på folkemusikkfestivalen og konsert ved Førde torg.
Les meir »   03.07.2014

DSCF3237.JPG

Blåmann på tur til Fletestølen Tirsdag 1 juli 2014


Les meir »   03.07.2014

DSCF3998.JPG

GOD SOMMAR!

Skuleelevane er ferdige med den første ferieveka si og om to veker tek barnehagen ferie. Den 18. august tek skule og barnehage til på eit nytt år. Nokre av barnehagebarna vert skuleelevar og nye barn kjem i barnehagen.
Les meir »   30.06.2014

DSCF3947.JPG

Flott avslutningsfest

Nok ein gong har elevane gjennomført ein vellykka avslutningsfest. Denne gongen ein heil time i samband med grunnlovsjublileet.Småskulen har arbeidd heile våren med ulike tema i samband med grunnlovsjubileet. Dei har laga hefte, plakatar og "Visste du" lappar med nyttige fakta frå dei 200 siste åra. Sjølvsagt har dei og øvd på mange kjekke songar. Storskulen har jobba godt i gitartimane. Sjuandeklassingen vår fekk opne festen og vise fram kunstane sine på gitar saman med gitargruppa si. Dei har og laga radioinnslag om ulike tema dei har funne interessante dei 200 siste åra. Til dømes om Fritjov Nansen, Thor Heyerdal og Titanic. Dei har og sunge mykje og til ein av songane har dei laga ein video. Imponerande! Som vanleg hadde koret mange gode innslag og som vanleg var der mange gode solistinnslag. Bak det heile står det mange vaksne som har førebudd og lagt til rette for elevane sine arbeid. Dei er alltid viktige for eit godt sluttresultat saman med elevane. Vi er og godt nøgde med det entusiastiske publikumet vårt. År etter år møter de trufast opp og gler dokke saman med oss.
Les meir »   13.06.2014

DSCF3905.JPG

5-7 kl. har laga flotte puter

Vi i 5-7 kl. har sydd puter der vi har brukt applikasjon på symaskin. Temaet var fuglar.
11.06.2014

DSCF1494.jpg

Hurra for dugnadsgjengen og hurra for 17. mai!

Måndag morgon kom store og små til eit flott rydda område rundt skulen og barnehagen i Holsabygda. Vi er svært glade for den store innsatsen som vart gjort. No kan området ynskje velkommen til ei flott 17. maifeiring. Vi gler oss!
14.05.2014

RSS